ServiceStack là gì ? Sử dụng ServiceStack để xây dựng API


Một framework cho tất cả service và web apps của bạn trực quan, dễ sử dụng và tốc độ nhanh! Không bao giờ đọc một tài liệu nào của một khuôn khổ NET nặng một lần nữa!


Nội dung

 1. Tổng quan ServiceStack và API
 2. Tạo Service đơn giản
 3. Kết nối API
 4. Phân quyền và xác thực trong API
 5. Sử dụng bộ lọc (Filters)
 6. loC và ORM
 7. Validation và Caching
 8. Debugging và Profiling
 9. Messaging
 10. Razor Plugin

1. Tổng quan ServiceStack và API

 • ServiceStack là gì ?
  • Là một webservice hiệu suất cao mà đơn giản trong việc phát triển XML, JSON, JSV và SOAP
  • Là sự tiến hóa : XML-RPC => SOAP => REST
  • Thành phần chính của ServiceStack: ServiceStack.Text, ServiceStack.OrmLite, ServiceStack.Caching, ServiceStack.Redis
 • Tại sao sử dụng ServiceStack ?
  • Đơn giản và tốc độ
  • Viết một, hỗ trợ tất cả (xml, json, html, csv, jsv)
  • Không cấu hình, không code-gen
  • Multi Platform - Supports .NET 4.5 and .NET Core platforms for hosting on Windows, OSX, Linux
  • Multiple Hosts - Run in Web, Console, native Windows/OSX Desktop Apps, Windows Services

Tiến hóa

Tiến hóa servicestack

Thành phần

Các thành phần trong ServiceStack

Thành phần servicestack

Giới thiệu API

 • Application Programming Interface
 • Là các hàm, phương thức cho ứng dụng bên ngoài(web, window, mobile …) có thể gọi ,tương tác trao đổi thông tin, tính toán.

Giới thiệu WEB API?

 • Là phiên bản kế tiếp WCF
 • Xây dựng và phân tách các ứng dụng web lớn. Đâu là tầng data, tầng xử lý, tầng dịch vụ
 • Web API dùng giao thức HTTP

Với Entity Framework – Code first thì vấn đề về tối ưu hóa và performance, quả lý khó khăn và việc chuyển đổi nâng cấp không dễ dàng

orm benchmark

json benchmark

nosql performance

 

Nhược điểm

 • Từ bản từ bản 4.x là có phí (Bạn có thể tham khảo để xây dựng mô hình xây dựng quản lý api)

Live Demos


Bài tiếp theo sẽ tạo ServiceStack đơn giản

Chia sẽ bài viết :