Tối ưu javascript chạy nhanh hơn - JavaScript Performance


Javascript là một thành phần không thể thiếu cho bất kỳ trang web nào, việc cải thiện không bao giờ làm việc làm dư thừa cả.


Giảm Hoạt động trong lặp

Vòng lặp thường được sử dụng trong lập trình. Mỗi câu lệnh trong vòng một, bao gồm các câu lệnh for, được thực thi cho mỗi lần lặp của vòng lặp.

var i;
for (i = 0; i < arr.length; i++) {

Có thể được đặt ở bên ngoài vòng lặp sẽ chạy vòng nhanh hơn.

var i;
var l = arr.length;
for (i = 0; i < l; i++) {

Tránh tạo biến không cần thiết

var siteName = master + " " + code;
document.getElementById("site").innerHTML = siteName ;

Sử dụng cách sau

document.getElementById("site").innerHTML = master + " " + code;

GZIP compression

IIS có khả năng nén nội dung gửi đến trình duyệt, bao gồm JavaScript và file CSS. Làm thế nào để cho phép nén trong IIS sẽ trình bày ở nội dung khác.

Nén có thể làm cho một sự khác biệt đáng kể vào một tập tin JavaScript như nó đi qua dây từ máy chủ cho trình duyệt. Hãy ví dụ như phiên bản sản xuất của jQuery thư viện:

web check GZIP compression

Bạn có thể kiểm tra server mình đã có cấu hình Gzip chưa tại đây : https://checkgzipcompression.com

Minifying a JavaScript file

Các file JavaScript  thường có các ghi chú và các khoảng trắng làm cho các tập tin hơn, nhưng đây là những thứ dư thừa đối với trình duyệt.

Một số công cụ rút gọn cũng rút ngắn tên biến. Điều này rất hữu ích nếu máy chủ của bạn không sử dụng nén GZIP. Nếu nén được kích hoạt, rút ngắn biến tên sẽ có tác dụng rất ít, bởi vì các thuật toán nén bản thân là rất tốt rút ngắn chuỗi lặp lại, chẳng hạn như tên biến.

 Dưới đây là một số công cụ mà sẽ rút gọn một tập tin JavaScript cho bạn:

  1. http://www.asp.net/ajaxlibrary/AjaxMinDocumentation.ashx
  2. https://developers.google.com/closure/compiler/?csw=1
  3. https://developer.yahoo.com/yui/compressor/
  4. http://www.crockford.com/javascript/jsmin.html

 

 Ưu điểm :

  • Giúp dung lượng file javascript nhẹ hơn, giảm băng thông, giúp tăng tốc tải trang web
  • Giúp hiệu ứng và code chạy nhanh hơn

Ngoài những cách trên ra các bạn có thấy có những phần nào giúp tối ưu javascript nữa không thì cùng thảo luận nhé. Tham khảo thêm Cài đặt Extensions tăng tốc gõ code javascript trong Visual Studio

Thảo luận tại đây:

https://www.facebook.com/hoclaptrinhweb/posts/1219382618122606

 

 

 

Chia sẽ bài viết :