Bài 1 Tổng quan về SQL Server


SQL Server là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng câu lệnh SQL (Transact-SQL) để trao đổi dữ liệu giữa máy Client và máy cài SQL Server


Khái niệm về cấu trúc vật lý

 • Máy chủ (Server)
 • Máy trạm (Client): là các máy tính được phép truy xuất các tài nguyên đã được chia sẻ trên mạng.
 • Dây cáp mạng (Cable hoặc Media): là một hệ thống dây cáp nối kết vật lý các máy tính, máy in lại với nhau
 • Dữ liệu chung (Shared data): là các tập tin, thư mục mà người sử dụng trong hệ thống mạng có thể truy xuất vào máy chủ từ các máy trạm

Khái niệm về cấu trúc vật lý của cơ sở dữ liệu SQL

Khái niệm về các xử lý

 • Các xử lý trong một ứng dụng có thể chia làm hai loại xử lý trên máy trạm và xử lý trên máy chủ
 • Xử lý trên máy trạm
  • Đọc, cập nhật dữ liệu
  • Tính toán, hiển thị dữ liệu trên màn hình giao diện
  • Có thể sử dụng nhiều loại ngôn ngữ lập trình khác nhau: Java, C#...
 • Xử lý trên máy chủ Database Server
  • Xử lý các yêu cầu đọc/ghi dữ liệu
  • Quản lý đồng bộ dữ liệu giữa các yêu cầu đọc ghi từ nhiều máy trạm gửi tới
  • Các dịch vụ quản trị dữ liệu tự động theo định kỳ như backup/restore dữ liệu

Vì sao phát triển ứng dụng khách chủ?

 • Giảm chi phí
  • Chia sẻ tài nguyên phần cứng/phần mềm
  • Giảm chi phí bản quyền
  • Giảm chi phí nâng cấp, bảo trì, quản lý
 • Tốc độ nhanh: Các xử lý phức tạp có thể thực hiện tại server
 • Tính tương thích cao: Nhiều công cụ lập trình được hỗ trợ bởi phần mềm làm việc trên máy chủ

Lịch sử ra đời Microsoft SQL Server

 • 1970: IBM giới thiệu ngôn ngữ SEQUEL
 • 1987: IBM tích hợp phần mềm quản trị CSDL vào hệ điều hành OS2
 • 1988: Hệ quản trị CSDL Ashton-Tate được MS kết hợp với Sybase giới thiệu
 • MS bắt đầu phát triển SQL Server trên nền Ashton-Tate và đưa vào WinNT Server sau đó
 • Các phiên bản được sử dụng của SQL Server: 4.2, 4.21, 6.0, 6.5, 7.0, 2000, 2005, 2008, 2010, 2012, 2012, 2014, 2016

OLTP và OLAP

 • OLTP Databases (online transaction processing): SQL Server cho phép nhiều người dùng thực hiện đồng thời các giao tác và dữ liệu thay đổi theo thời gian thực
 • OLAP Databases (online analytical processing): Công nghệ OLAP tổ chức và thống kê khối lượng lớn dữ liệu được dùng để phân tích, báo cáo, hổ trợ ra quyết định

Cài Đặt SQL Server

Xem tại đây

Các tiện ích trong Microsoft SQL Server

 • Tiện ích SQL Server Management Studio cho phép quản trị Cơ sở dữ liệu bằng giao diện đồ họa
  • Quản trị các thể hiện
  • Quản trị các đối tượng
  • Sử dụng Query Window để thực hiện các câu lệnh
 • Tiện ích Book Online toàn bộ các tài liệu liên quan đến SQL Server
 • Tiện ích SQL Server Configuration Manager Cấu hình hệ thống

Bài viết tiếp theo

Chia sẽ bài viết :