Các phần mềm dành cho .net web developer sử dụng thường xuyên và phổ biến


Công cụ là một phần không thể thiếu đối với những ai chuẩn bị hoặc là đang là lập trình viên. Mình liệt kê những phần mềm mà mình hay sử dụng nhất, ngoài những phần mềm này thì có rất nhiều cái khác.


1. Visual Studio

Visual Studio

2. Notepad++

Notepad++

2. Browser

Browser

3. IIS

IIS

4. Photoshop
Photoshop

5. Color Cop

Color Cop

6. Server Management Studio

Server Management Studio

Chia sẽ bài viết :