Các phần mềm để Test Web Api REST clients miễn phí chất lượng


Việc Test Web Api Rest  là một phần rất quan trọng trong việc xây dựng và phát triển hệ thống cho các ứng dụng. Trong bài viết này giới thiệu tới các bạn các tool để hỗ trợ việc test


1. http://getpostman.com

Hiện tại chỉ hỗ trợ Chrome

 • Test
 • Automate
 • Buid request
 • Save and share
 • Proxy
 • Collection Runner
 • Newman

buid api faster postman

2. http://restclient.net

Hiện tại chỉ hỗ trợ trình duyệt Firefox

 • Firefox plug-in
 • Build & save request
 • Run on mobile

restclient test api

3. https://curl.haxx.se/

command line tool and library for transferring data with URLs

 • Custom HTTP stack
 • Built-in on Linux and Mac
 • Exe download for Windows
 • Powerful and Script

curl.haxx.se

4. http://swagger.io/swagger-ui/

Xem demo tại đây

swagger ui test

Chia sẽ bài viết :