Cách lấy chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu trong .Net (asp.net, winform ... ) có hình ảnh minh họa


Mình thấy rất nhiều bạn hỏi về lấy chuỗi kết nối ra như thế nào ? Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn các lấy chuỗi kết nối bằng cách sử dụng : Server Explorer


Bước 1 : Mở Visual Studio 2012 trên thanh menu Chọn => View => Server Explorer

connection_1
 
Bước 2 :
 
connection_2
 
Bước 3 :
 
connection_3
 
Bước 4 :
 
connection_4

 

Vậy là qua 4 bước chúng ta đã lấy được thông tin chuỗi kết nối. Hình ảnh trên minh họa cho việc kết nối SQL Server, ngoài ra các bạn có thể áp dụng với các CSDL khác như : Access, Oracle ..... có thể áp dụng ở các phiên bản khác của Visual Studio 2005 , 2008 , 2010...
 
 
 

Chia sẽ bài viết :