ElasticSearch là gì ? Hướng dẫn cài đặt ElasticSearch


Elasticsearch tại sao bạn nên sử dụng? Tìm kiếm và phân tích trong thời gian thực (search & analyze in real time) dữ liệu ở tầm cỡ lớn (big data) và tốc độ cực kỳ nhanh chóng


ElasticSearch là gì?

ElasticSearch là một công cụ tìm kiếm cấp doanh nghiệp (enterprise-level search engine). Mục tiêu là tạo công cụ, nền tảng kỹ thuật tìm kiếm và phân tích thời gian thực nhanh và chính xác, và có thể áp dụng hay triển khai dễ dàng vào các nguồn dữ liệu khác nhau như MS SQL, MySQL, PostgreSQL ...có thể và văn bản(text), thư điện tử(email), pdf ... nói chung là tất cả những thứ có liên quan tới dữ liệu có văn bản.

what is elasticsearch

Một số thông tin về ElasticSearch

 • Elasticsearch là một search engine.
 • Elasticsearch được xây dựng để hoạt động như một server cloud theo cơ chế của RESTful.
 • Kế thừa và phát triển từ Lucene Apache.
 • Phát triển bằng ngôn ngữ java.
 • Là phần mềm open-source được phát hành theo giấy phép của Apache License.
 • Tương tự như Solr (Apache)
 • ELASTIC-SEARCH có thể tích hợp được với tất cả các ứng dụng sử dụng các loại ngôn ngữ sau.
  • java, javascipt
  • Groovy, .NET
  • PHP, Perl
  • Python, Ruby
 • Những ai đã dùng ElasticSearch
  • Mozilla, Quora
  • SoundCloud, GitHub
  • Stack Exchange
  • Center for Open Science
  • Reverb, Netflix

Mô hình ứng dụng của ElasticSearch

Mô hình ứng dụng của ElasticSearch

 • Người dùng chỉ truy cập trên dữ liệu của ElasticSearch
 • Người quản trị thì truy cập trực tiếp trên Database SQL (MySQL) để cập nhật thêm xóa sửa và nó tự động cập nhật sang ElasticSearch

Hướng dẫn cài đặt ElasticSearch

Cài đặt Java JDK, lưu ý thư mục cài đặt

install java elasticsearch

Kiểm tra Java đã cài đặt thành công hay chưa và phiên bản là bao nhiêu: CMD => gõ lệnh "java -version"

check instal java version elasticsearch

Tạo một biến hệ thống tên là JAVA_HOME với giá trị của đường dẫn từ cài đặt Java: Control Panel => System

create java-home elasticsearch

Giải nén thư mục Elasticsearch 2.4.4 đã tải xuống vào một thư mục chung. ví dụ: C:\\elasticsearch-2.4.4

giải nén thư mục elasticsearch 2.4.4

Bắt đầu việc cấu hình để khởi tạo elasticsearch thành một winservice. Mở cmd lên

cấu hình elasticsearch

Để kiểm tra elasticsearch đã hoạt động chưa thì bạn mở trình duyệt lên vào gõ vào địa chỉ 127.0.0.1:9200

open browser check elasticsearch

Như vậy là bạn đã cài đặt xong về mặt cơ bản của elasticsearch. Sẽ tiếp tục cập nhật bài viết về cách tạo dữ liệu và truy vấn

tool manager elasticsearch

Windows MSI Installer cho Elasticsearch 5.5.0 trở lên

Cung cấp giao diện người dùng đồ họa với trình hướng dẫn từng bước để hướng dẫn người dùng thông qua quá trình bắt đầu với Elasticsearch trên Windows:

msi installer service

msi installer configuration elasticsearch

Ngoài ra, còn cung cấp một danh sách các plugin phổ biến có thể được tải về và cài đặt trong quá trình cài đặt:

msi installer selected plugins elasticsearch

Các phần mềm hỗ trợ TEST và truy vấn ElasticSearch

elasticsearch head addon chrome

use curl test elasticsearch

fiddler web debugger elasticsearch

Tham khảo thêm tài liệu

Chia sẽ bài viết :