So sánh ưu nhược điểm giữa PHP, JAVA và .NET


Có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với những khái niệm ngôn ngữ lập trình như: PHP, JAVA và .NET. Đây là 3 loại ngôn ngữ lập trình phổ biến và rất thông dụng hiện nay. Bây giờ chúng ta hãy xét đến những ưu nhược điểm của những ngôn ngữ lập trình này ra sao?


Ưu điểm ngôn ngữ lập trình Java:

 • Dùng mã nguồn mở (có thể chạy trên Apache hoặc IIS) + Mã nguồn rõ ràng, mã nguồn tách biệt với giao diện HTML.
 • Chạy chậm hơn PHP & ASP.NET nhưng có thể cải thiện bằng hardware
 • Visual Studio có thể sinh mã, tiết kiệm thời gian viết code.
 • Dễ học khi đã biết HTML, C + Có thể dùng PHP, Ruby… để GUI.
 • Dựa vào XAMP + Tomcat plugin (dễ cấu hình).
 • Đi cặp Oracle.
 • Hoạt động trên Linux, có thể trên IIS – Windows!
 • Nếu ko có Java Studio thì xài Eclipse, NetBean … viết code!

Nhược điểm ngôn ngữ lập trình .Java:

 • Tốc độ hơi chậm, nhưng chấp nhận được.
 • Config nhiều , dễ làm beginet …Giữa PHP và .NET

Ưu điểm ngôn ngữ lập trình PHP:

 • Dùng mã nguồn mở (có thể chạy trên Apache hoặc IIS).
 • Phổ biến hơn ASP (có thể thấy dựa vào số website dùng PHP).
 • Dễ học khi đã biết HTML, C.
 • Dựa vào XAMP (dễ cấu hình).
 • Nhiều hệ thống CMS miễn phí dùng.
 • Đi cặp với mySQL (cũng dễ ).
 • Hoạt động trên Linux, có thể trên IIS – Windows nhưng .. hiếm!

Nhược điểm ngôn ngữ lập trình PHP:

 • Mã nguồn ko đẹp?!
 • Chỉ chạy trên ứng dụng web.

Ưu điểm ngôn ngữ lập trình .NET:

 • Mã nguồn rõ ràng, trong .NET 2.0, mã nguồn tách biệt với giao diện HTML.
 • Chạy nhanh hơn PHP?!
 • Visual Studio có thể sinh mã, tiết kiệm thời gian viết code.
 • Có thể dùng C#, VB hoặc Managed C++.
 • Đi cặp MSSQL, Oracle.

Nhược điểm ngôn ngữ lập trình .NET:

 • Ko thể chạy trên Linux (mặc dù đã có thể nhưng thiết nghĩ ứng dụng lớn sẽ có sơ xuất?!)
 • Nếu ko có Visual Studio thì khó viết code!
 • Ứng dụng tìm kiếm, tuy nhiên vẫn ko có cơ sở chắc chắn!

 

 

Chia sẽ bài viết :