Sự lợi hại Caching trong .Net Stack là gì


Việc hiểu đầy đủ cơ chế hoạt động của Cache giúp bạn biết làm sao để sử dụng cache một cách hiệu quả nhất cho hệ thống mà bạn đang xây dựng


Giới thiệu về Caching

 • Caching được dịch là bộ nhớ đệm
 • Truy cập tài nguyên từ bản gốc. Sau đó lưu trữ một bản sao cục bộ

about caching in net stack

Lợi ích của Caching là gì

Lợi ích lớn nhất của caching là về tốc độ và hiệu quả

 • Giảm thời gian phản hồi (response time)
 • Cải thiện tốc độ, các yêu cầu gần như có thể đáp ứng tức thời.
 • Giảm số lượng sử dụng trực tiếp lên cơ sở hạ tầng: CPU, Database, Network bandwidth
 • Giảm thiểu băng thông, giảm thiểu hoạt động mạng bị lặp lại nhiều lần không cần thiết.

Nhược điểm Caching

Nhược điểm của Caching trong Net Stack

 • Dữ liệu đôi khi không giống với bản gốc
 • Tốn chi phí kiểm tra dữ liệu không giống nhau
 • Tốn chi phí làm mới dữ liệu

structure caching model server

Nội dung của bài viết nói về

 • Caching Techniques
  • Internal caching with AOP
   • Local, remote, distributed cache stores
  • External caching on the client
  • Invalidation and expiration
 • Technologies
  • MemoryCache, NCache Express, AppFabric Caching
  • memcacheD, Azure Table Storage, disk
  • HTTP
 • Decision criteria
  • Longevity, breadth, cost and size

Các loại Cache

 • Client: Browser
 • Server: Database, Code

Giải pháp Cache: Local Stores

Các loại Local Cache Store

 • In-process
 • Out-of-process

cache in process demo.pn

cache out of process demo

Giải pháp Cache: Remote Stores

Đặc điểm của Remote Cache Store

 • Tập trung
 • Phân phối
 • Nhân rộng

cache remote store demo

Các loại Remote Cache

 • Memcached
 • Azure
 • DiskCache
 • Redis

Bài viết liên quan đến Cache

Bài viết đang được cập nhật

Chia sẽ bài viết :